Quirinus en de andere Van Blankenburgs

Quirinus van Blankenburg (1654-1739) krijgt in de monografie de meeste aandacht. Op grond van zijn leven en nagelaten werk kan hij worden beschouwd als een van de meest markante musici uit de Nederlandse barok. Zijn bekendste werk is Elementa musica (1739), een muziektheoretische verhandeling waaraan hij naar eigen zeggen zestig jaar gewerkt heeft. Zijn bewaard gebleven composities tonen de kenmerken van een vaardig en origineel componist van on-Nederlandse allure.

Gegevens

 • Titel
  Quirinus en de andere Van Blankenburgs
 • Auteur
  Rein Verhagen
 • Aantal pagina's
  480
 • ISBN
  978-90-820510-1-8

Het leven en werken van de Van Blankenburgs speelden zich vrijwel geheel af in het gewest Holland van de Republiek. Als organist, keurmeester, uitvoerend musicus, componist en leraar lieten zij sporen na in Den Haag, Dordrecht, Zevenbergen, Gouda, Rotterdam, Gorinchem, Leiden, Amsterdam en Alkmaar. In de eerste drie delen van de monografie wordt het leven van de opeenvolgende generaties Van Blankenburgs belicht binnen de context van de plaatselijke, bestuurlijke en maatschappelijke situatie. De historische achtergrond en muzikale aspecten van orgels en klokken, collegae musici, instrumentbouwers en leerlingen komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Quirinus en de andere van Blankenburgs is daarom zowel een monografie van drie generaties musici uit één geslacht als een bijdrage aan circa 135 jaar Nederlandse muziekgeschiedenis. Het vierde en laatste deel van de monografie is gewijd aan het compositorische en muziektheoretische werk van de Van Blankenburgs.

Quirinus en de andere Van Blankenburgs kwam tot stand na uitvoerig onderzoek van bestaande literatuur en niet eerder gepubliceerde bronnen in binnen- en buitenlandse bibliotheken en archieven.

 • Quirinus cover02