Pers

In deze rubriek vindt u een overzicht van wat er in de pers wordt geschreven over ERVE MUZIEK en onze uitgaven 

Het Orgel

Het boek [Quirinus en de andere Van Blankenburgs] is een bijzonder waardevolle aanvulling op de historiografie van de Nederlandse muziekcultuur uit de zeventiende en achttiende eeuw. Verhagens nauwgezette en welhaast alomvattend onderzoek, dat naast literatuur vooral gebaseerd is op veel en velerlei bronnen waaruit rijkelijk geciteerd wordt, dwingt respect af... Verhagens schrijfstijl is helder, prettig leesbaar en to the point....

Zonder twijfel heeft Verhagen het definitieve standaardwerk over Quirinus en de andere Van Blankenburgs geschreven.

Trouw

[over Een hemels cieraad van harmonie] Terecht dat dit qua omvang en uiterlijk bescheiden orgel wordt gepresenteerd in de vorm van een prachtig uitgegeven, kleurrijk geillustreerd boek met cd. In het boek geven orgelkenners gedetailleerd (maar voor de leek begrijpelijk) informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw, het orgel, de orgelmakers en de bespelers...

Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Een feit is dat Verhagen met deze prachtig uitgegeven studie [Quirinus en de andere Van Blankenburgs], die een zeer welkome bijdrage vormt aan de beschrijving van de Nederlandse muziekgeschiedenis, een prestatie van formaat heeft geleverd...

 Verhagen hanteert een heldere vrij bondige schrijfstijl, waardoor de enorme hoeveelheid feitenmateriaal die hij presenteert niet als een droge opsomming op de lezer overkomt, maar veeleer als het kleurrijke en geslaagde resultaat van wat een aangename speurtocht door archieven en literatuur moet zijn geweest...

Ons Erfdeel

Met zijn omvangrijke monografie over de familie Van Blankenburg brengt Rein Verhagen een belangrijke periode van het Noord-Nederlandse muziekleven in de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw uitvoerig in kaart. Ik apprecieer dit boek als een onontbeerlijke publicatie voor het begrijpen en waarderen van de burgerlijke en religieuze muzikale cultuur in de Noordelijke Nederlanden tijdens de barokperiode.

Ik kijk uit naar Verhagens geplande publicatie over het muziekleven rond de Leidse universiteit in de jaren 1680 tot 1710.

De Orgelvriend

Het nu door Rein Verhagen gepubliceerde werk over de familie Van Blankenburg is een kloek boek van een kleine vijfhonderd pagina's met een uitermate indrukwekkend notenapparaat... Dit musicologische standaardwerk dwingt enorm respect af.

Voor ieder die geinteresseerd is in de geschiedenis van de gemeentezang in de protestante kerken van ons land vormt de nu verschenen facsimile-uitgave van Van Blankenburgs psalmenmanuscript een mooie aanvulling... De psalmboeken van Van Blankenburg bieden een rijke bron om uit te putten.

Nederlands Dagblad

Rein Verhagen schreef een mooi boek over de muzikale familie Van Blankenburg... Het aardige van dit boek is dat de levensgeschiedenissen niet op zichzelf zijn weergegeven, maar zijn ingebed in de cultuur van die tijd... Lees meer

Reformatorisch Dagblad

Na 'een vijftienjarige zoektocht' ligt er nu een prachtig uitgegeven boek over "Quirinus en de andere Van Blankenburgs"...
Het boek van Rein Verhagen is tegelijk het visitekaartje van een nieuwe uitgeverij, die zich helemaal richt op het Nederlandse muziekleven tussen grofweg 1600 en 1800... Lees meer

Orgelnieuws.nl

Met zijn studie over de Van Blankenburgs legt Rein Verhagen een belangrijke lacune bloot van de Nederlandse muziek in de Barok... Echt tot leven komen de Van Blankenburgs echter doordat Verhagen veel aandacht geeft aan de context waarin zij hun werk deden. Daarbij gaat het niet alleen om de muzikale en maatschappelijke cultuur van de Republiek, maar ook om hun relaties in de familie, met hun leerlingen en hun opdrachtgevers... De heruitgave van deze bundel [Clavicimbal- en Orgelboek] is een belangrijke bijdrage aan het beeld van de ontwikkeling van het psalter in de 18de eeuw... De jonge uitgeverij Erve Muziek verdient lof voor deze twee mooie uitgaven. Zij toont daarmee ambitie en durf. Rein Verhagen zijn we dankbaar voor zijn diepgravende, maar ook heel toegankelijke studie over de Van Blankenburgs... Lees meer

Tijdschrift Oude Muziek

Boeken over Nederlandse musici en componisten uit vroeger eeuwen zijn er - behalve over Jan Pieterszoon Sweelinck dan - niet zo heel veel. Om die reden is de biografie van Quirinus van Blankenburg, die Rein Verhagen nu het licht heeft doen zien, een welkome aanvulling... Hij behandelt zowel de biografische aspecten van de verschillende Van Blankenburgs, de context waarin zij werkten en hun composities en geschriften... Het boek is mooi uitgegeven met talloze illustraties en gevarieerd vormgegeven...