Rein Verhagen

Rein Verhagen studeerde blokfluit in Haarlem en Amsterdam. In 1989 publiceerde hij een biografie over de Amsterdamse musicus Sybrandus van Noordt (1659-1705).

Naast een tweetal uitgaven met Van Noordts compositorische oeuvre verzorgde Rein Verhagen bij verschillende uitgevers edities met o.a. werk van anonieme c.q. minder bekende barokcomponisten. Zijn onderzoek naar leven en werken van de muziekfamilie Van Blankenburg leverde niet alleen een waardevolle monografie op maar bracht tevens een onbekend manuscript van de hand van Quirinus van Blankenburg aan het licht.

Rein Verhagen bereidt thans een publicatie voor over het muziekleven rond de Leidse universiteit in de jaren 1680 tot 1710.